NAZIV OBJEKTA:
Građenje građevine javne i društvene namjene 2.b skupine – školska zgrada i sportska dvorana pastoralnog centra

INVESTITOR:
BAPTISTIČKA CRKVA S PASTORALNIM CENTROM
Jakova Gotovca 2, Čakovec

Video

 

 

 

Scroll to top